Voorwaarden

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste voorwaarden.

Het gehuurde
 • Het gehuurde bestaat uit de mogelijkheid post te ontvangen. Er is geen fysieke kantoorruimte beschikbaar in het kantoorpand noch enige mogelijkheid om zaken op te slaan.
Betaling
 • De verschuldigde huursom zal voor het begin van elke maand door middel van een factuur aan huurder in rekening worden gebracht.
 • De verschuldigde huursom zal voor de 1e van de maand worden geïncasseerd.
 • Indien men ervoor kiest de huursom vooraf te betalen, dan dient de verschuldigde huursom voor de 1e van de maand op de rekening van Eastwise BV staan.
 • Indien men het bedrijf op het virtueel kantooradres in wil schrijven bij de Kamer van Koophandel dient men een jaarcontract af te sluiten. Er wordt dan een vooruitbetaling van 10 maanden gevraagd. De laatste 2 maanden zijn gratis.
Duur contract
 • Het contract heeft een minimale duur van 6 maanden. Indien men het bedrijf op het virtueel kantooradres in wil schrijven bij de Kamer van Koophandel, geldt een minimale duur van 12 maanden.
Opzeggen
 • De minimale opzegtermijn is 31 dagen.
 • Een opzegging dient aangetekend schrijven te geschieden.
 • Verhuurder zal eveneens tussentijdse ontbinding kunnen vorderen indien:
  • huurder in staat van faillissement wordt verklaard, respectievelijk surséance van betaling aanvraagt;
  • huurder het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf geheel of grotendeels staakt.